Day: July 22, 2015

ผิดแน่ถ้าคิดว่าตัวเอง “ถูก” เสมอ

ทุกอย่างที่เราเคยทำ เคยผ่าน หรือ เคยมีประสบการณ์มาแล้ว เรามักจะคิดว่าตัวเองถูก เพราะเรา “มีประสบการณ์” สังคมไทยสอนให้ “ประสบการณ์” คือ “ความถูกต้อง” ตัวอย่างที่มีให้เห็นก็จากคำสุภาษิตต่างๆ เช่น “เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด”, “อาบน้ำร้อนมาก่อน” และ อื่นๆ เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้เชื่อฟังคนที่มีประสบการณ์ อย่างไม่ลืมหูลืมตา

Read More