ทำให้หน้าเวบเพจอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมีการ PostBack()


ใส่ Tag อันนี้เข้าไปในหน้าที่ต้องการ….

<pages smartNavigation="true" />

 

หรือถ้าอยากให้มีผลกับทั้ง Project ก็ให้ใส่เข้าไปในไฟล์ web.config

 


<

configuration>

         <system.web>


                    <pages smartNavigation="true" />

         system.web>

configuration>

 

One thought on “ทำให้หน้าเวบเพจอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมีการ PostBack()

  • บ่นเชี่ยรายยยยยยยยยยยยยยtoo technical, i cant understand

Leave a Reply