ดาวโหลดตำรา “วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน” เขียนโดย ผศ.ดร. ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

สนับสนุนผู้เขียนด้วยการสั่งซื้อฉบับเล่มจริงได้ที่

วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน

ISBN 978-616-608-304-0

ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชนได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องข้อมูล การสื่อสาร และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เงินตราเข้ารหัสลับที่กำลังปฏิวัติวงการเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน จึงนับเป็นวิชาที่สำคัญมากต่อการเรียนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเล่มนี้จะนำพาผู้อ่านไปรู้จักกับวิทยาการเข้ารหัสลับที่เป็นเบื้องหลังการทำงานของบล็อกเชน โดยอธิบายแบบเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด จากนั้นอธิบายต่อไปว่าบล็อกเชนมีการนำเอาวิทยาการเข้ารหัสลับนั้นไปใช้ได้อย่างไรบ้าง กว่าจะมาเป็น บิตคอยน์ บล็อกเชน และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ได้แก่ พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตร วิทยาการเข้ารหัสลับแบบอสมมาตร การควบคุมการเข้าถึง แอปพลิเคชันของการเข้ารหัสลับ หลักการทำงานของบล็อกเชน บิตคอยน์และเงินตราเข้ารหัสลับ การประยุกต์ใช้บล็อกเชน และ การสร้างบล็อกเชน

สนับสนุนผู้เขียนด้วยการ สั่งซื้อฉบับ Ebook ได้ที่