Donkey Kong!!! จุดเริ่มต้นของ Mario


ลองค้นหาข้อมูลเรื่อง Wii ก็พบข้อมูลเกี่ยวกับ Donkey Kong เกมส์ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Mario เลยทีเดียว

เนื้อเรื่องก็ง่ายๆ ครับ ลิงยักตัววนี้จับแฟนของมาริโอไป สุดท้ายมาริโอก็ต้องกระโดดดึ๋งๆ เพื่อไปช่วยมา นับเป็นผลงานเกม Arcade แรกของ Nintendo และ มิยาโมโต้ ผู้ให้กำเนิด Mario และ Wii นั่นเอง

ลองเข้าไปอ่านข้อมูลเต็มๆได้ครับ มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ที่มาริโอ ต้องใส่หมวกก็เพราะสมัยนั้นเขายังไม่สามารถทำให้ผมเคลื่อนไหวได้ ที่ต้องใส่ถุงมือเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของมือได้นั่นเอง !!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_%28video_game%29

Leave a Reply