เปิดคีย์ลัดให้ Gmail

http://www.charnsak.com/wp-content/uploads/2009/09/gmail-shortcuts-blackberry-cc.png

เปิดทางลัดด้วยคีย์บอร์ดให้ Gmail

เบื่อไหมครับ หากคุณต้องคอยใช้เม้าส์คลิกทุกครั้งที่มีต้องการส่งเมล์ เปิดเมล์ ค้นหา หรือตั้งลาเบลให้กับอีเมล์ ด้วยเหตุนี้ Gmail จึงได้มีการเปิดทางลัดบนคีย์บอร์ดสำหรับใช้งาน Gmail ซึ่งการใช้งานทางลัดนี้จะช่วยใหุ้คุณจัดการอีเมล์ได้อย่างรวดเร็วมีระเบียบยิ่งขึ้น หากคุณต้องการเปิดใช้งานให้ไปที่(ปกติจะปิดเอาไว้) Settingsà GeneralàKeyboard shortcut on จากนั้นทำการกดปุ่ม ? ค้างไว้สักพัก ใน Gmail เพื่อดูว่าแต่ละปุ่มคีย์บอร์ดเอาไว้ทำหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งสามารถกดได้ทุกหน้าใน Gmail ส่วน Google Calendar นั้นสามารถใช้คีย์ลัดได้เช่นเดียวกันกับ Gmail หลายตัวและจะมีการเปิดใช้ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว


Best Regard,
Charnsak Srisawatsakul

Leave a Reply