ขออนุโมธนาในบุญกุศลของ พระธรรมปัญญาบดี

ในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่าน พระธรรมปัญญาบดี… เคยบวชเรียนภายในกุฏิของท่าน

ทุกๆวันที่บวชเรียนอยู่ จะรู้สึกได้ถึงพลัง ออร่าที่ออกมาจากห้องพักของท่าน จนทำให้เราต้องนบมือขึ้นเอง

จำได้ว่าวันที่ลาสิกขา  ท่านเป็นผู้กระตุกจีวร ออกให้ เวลานั้น ใจหนึ่งก็คิดว่า อยากจะสึกแล้ว อีกใจก็ รู้สึกเสียดาย ใจหาย อย่างแปลกประหลาด

จนท่านกล่าวให้พร ก่อนจะลาจากมา น้ำเสียงของท่านฟังค่อนข้างเบา แต่มีพลังบางอย่าง

ขอบคุณมากครับ และขออนุโมธนาในบุญกุศลของหลวงพ่อ หากศิษย์ ได้มีการกระทำใดเป็นการล่วงเกินทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ขอกราบขอขมา และขอโหสิกรรมด้วยเถิด

10435127_442117365928279_551091141323429572_n 10525834_442117335928282_2089396236962616824_n

ข้อมูลจาก Daily Newshttp://www.dailynews.co.th/Content/education/255186/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7

สำหรับประวัติ พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2458 บ้านเลขที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนชุมชน วัดตราซู อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นบรรพชาเป็นสามเณร ในวันที่ 24 เมษายน 2474 ณ วัดตราซู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพระครูพรหมจริยคุณ (ดี) วัดแจ้งพรหมนครอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์และอุปสมบท ในวันที่ 5 มิถุนายน 2479 ที่วัดตราชู มีพระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต )เป็นพระอุปัชฌาย์ ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ โดยได้มาศึกษาพระปริยติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักเรียนพระเชตุพน โดยปี2436 สอบได้นักธรรมโท (น.ธ.) ปี2480 สอบได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 4 และได้สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯในปี 2536

สำหรับสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ปี 2495 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ “พระครูทักษิณคณิสร” ปี 2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระทักษิณคณิสสร ปี2526 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาสุธี ปี 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวรมุนี ปี2539 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเสนานี และปี2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระธรรมปัญญาบดี…