บันทึกเรียน iOS ครั้งที่ 1 กับอาจารย์ Paul Hegarty

เรียนจาก https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-9-apps-swift/id1104579961

อาจารย์ Paul สอนเข้าใจง่าย เป็นอีกคอร์สที่ตั้งใจว่าจะเรียนนานแล้ว แต่ก็โดนนั่น โดนนี่ ผลัดไปผลัดมาทุกที

คนที่จะเรียนควรมีพื้นฐานเรื่อง OOP แน่นๆ และมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาบ้างนิดหน่อยก็พอ แค่รู้พื้นฐานเช่น การประกาศตัวแปร Loop ต่างๆ เป็นต้น เพราะ ภาษา Swift ค่อนข้างต่างจากภาษาอื่นพอสมควร

 • ภาษา Swift ใช้ MVC Model  เหมือนภาษาสมัยใหม่ทั่วไป
  • M = Model ใช้สำหรับเก็บข้อมูล ประมวลผล Logic ต่างๆ
  • C = Control ตัวกลางที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่าง M และ V ซึ่ง M และ V ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง
  • V = View ตัวที่แสดงผลติดต่อกับผู้ใช้
  • 1 MVC คือ Apps แค่ 1 หน้า ดังนั้น MVC 1 หน้า อาจจะทำหน้าที่เป็น View ของ MVC ชุดอื่นๆก็ได้ (ชอบจริงๆอันนี้ )
 • ภาษา Swift ไม่มี ; สามารถใช้ CR- Carrier Return หรือการขึ้นบรรทัดใหม่ในการจบคำสั่งได้เลย
 • ประกาศตัวแปรใช้คำสั่ง Var และ Let
  • let X : String!
  • var Y : int?
  • let TF = false //ถ้าเป็นแบบนี้ระบบจะทำให้ตัวแปร TF  เป็น Bool  ให้โดยอัตโนมัติ
 • ตัวแปร Swift มีสิทธิเป็น Optional Value โดยจะมี 2 ค่า คือ มีการเซ็ตค่าให้ กับไม่มีการเซ็ตค่าให้
  • เริ่มต้นตัวแปร Optional มีค่า เท่ากับ Nil คือไม่มีค่า ใช้ ? ตามชื่อตัวแปรเพื่อประกาศตัวแปรแบบ Optional Value
  • ถ้าใช้ ? ในการประกาศตัวแปรแล้วละก็ เวลาเรียกใช้จะต้องใช้ ! ตามหลังด้วยเสมอ ไม่เช่นนั้นจะเกิด Erro
  • ถ้าประกาศด้วย ! ตามหลังก็จะสามารถใช้ได้เลย
 • กด CTRL จากนั้นลากจาก View ไปที่ Control จะเป็นการสร้าง Func เพื่อให้กระทำเหตุการณ์ต่างๆจากการคลิก
  • Action
  • ต้องเลือกที่มาด้วยว่ามาจาก UI ตัวไหน ห้ามเลือกเป็น Anything
  • 1 UI สามารถผูกได้หลาย Func
  • ถ้ากด CTRL โดยไม่เลือก Action จะเป็นการประกาศตัวแปรให้เป็น Instance ของ UI นั้นๆ เพื่อเอาไปใช้ใน Code ได้
 • กด Option แล้วคลิกที่ code  เพื่ออ่าน Help
 • เวลาเขียนตัวแปรควรตั้งยาวๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจง่ายโดยมนุษย์มากที่สุด เพราะเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอง มันมี Intellisence ที่โคตรฉลาดอยู่แล้ว