Category: Vienna

Review ร้านอาหารใน Vienna: Figlmüller ต้นตำรับหมูทุบ Wiener schnitzel

Figlmüller ต้นตำรับหมูทุบ Wiener schnitzel ร้านนี้ไปทานมานานแล้วครับ ว่าจะเขียนเล่า ตั้งนานแล้ว แต่ก็ลืมๆๆ ทุกที ร้าน Figlmüller (อ่านว่า ฟิกเกอร์มูลเล่อ)เป็นร้านที่เป็นต้นตำรับของเวียนนา ในเรื่องของ “Wiener schnitzel” โดยร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี 1905 เท่ากับว่ามีอายุมากกว่า 100  ปีเข้าไปแล้ว ชื่อร้านเองนั้น

Read More

01 OCT 2013 ออกจากกะลา ไปยังเวียนนา The City Of Music

หลังจากที่ ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทุกอย่างก็เริ่มลงตัว Culture Shock ต่างๆก็เริ่มหายไปละ กลายเป็นความคุ้นเคย เริ่มทำตัวตามตารางเวลาแบบเป็น Routine ในแต่ละวันได้ ก่อนมาก็ทำใจว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานเหมือนกัน แต่พอมาถึง ได้เห็นบ้านเมือง สภาพความเป็นอยู่ สภาพอากาศ การจราจร การเดินทาง อาหารการกิน

Read More