Your Paper has been “Accepted” คำง่ายๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับนักวิชาการ

การยอมรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

เวลาที่เราทำงานวิจัย หรือผลงานทางด้านวิชาการสำเร็จ ขั้นตอนที่สำคัญต่อมาก็คือการ ตีพิมพ์นั่นเอง

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ (จริงๆมีประเภทย่อยๆมากกว่านี้)นั่นคือ

  1. การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
  2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ซึ่งในการตีพิมพ์แต่ละครั้งนั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาหรือสายนั้นๆ เป็นผู้ Review ผลงานของเรา เราเรียกว่า Peer Review

บางครั้งในการประชุมที่ไม่มีคุณภาพก็อาจจะไม่มีคนรีวิวก็ได้

เมื่อมีคนรีวิวแล้วเค้าก็จะแจ้งผลการรีวิวให้เราทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จำนวนผู้รีวิวจะต้องมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

screen-shot-2559-11-05-at-8-25-39-pm

ผลของการตีพิมพ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 อย่างดังนี้

  1. ACCEPTED! ยอมรับ ตีพิมพ์ได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไข
  2. ACCEPTED With Revision ยอมรับ ถ้าแก้ไขตามที่บอกมาแล้ว
  3. REJECTED ไม่ยอมรับ

ดังนั้น สำหรับนักวิชาการที่ส่งบทความไปตีพิมพ์แล้ว คำว่า ACCEPTED จะทำให้เค้าดีใจอย่างมาก ไม่เพียงแค่นักวิจัยผู้นั้นจะได้ไปแสดงผลงานที่ตัวเองทำงานมาอย่างหนักให้ผู้อื่นได้ทราบแล้ว แต่ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันอีกเสียงว่าตัวเองทำงานมาถูกทาง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับที่ส่งไป

สรุปแล้วคำว่า ACCEPTED หมายถึง

  1. ดีใจที่ได้ดีพิมพ์ เป็นผลงานทางวิชาการ
  2. งานที่ตัวเองทำมาอย่างหนัก ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล หรืออย่างน้อยๆก็ระดับชาติ
  3. ได้เดินทางไปท่องเที่ยว (กรณี เป็นการประชุมวิชาการ)
  4. ได้ออกไปพบปะผู้คนที่สนใจในเรื่องคล้ายๆกัน บางครั้งก็ได้พบเพื่อนใหม่เลยทีเดียว